Doelstelling

De Stichting rekent het zich tot haar taak om de Nieuwstadskerk ,genaamd de St. Janskerk als bijzonder katholiek erfgoed in de belangstelling te plaatsen.
Daarbij hoort een aantal wel omschreven taken, zoals:
- het organiseren van toeristische openstelling in de zomer,
- het verzorgen van rondleidingen,
- de verfraaiing van het interieur in de vorm van vitrinekasten om bepaalde liturgische voorwerpen ten toon te stellen,
- verhuur als gedelegeerde van het parochiebestuur,
- restauratie van het timpeorgel,
- activiteiten ontplooien voor een bijdrage in de onderhoudskosten.

De functionaliteit kan daarnaast nog vergroot worden door in de noordbeuk een videoverbinding met het liturgisch centrum te installeren.