Dagelijks bestuur van de Stichting

Voorzitter: Dhr. drs. W.H.J.M. Wedemeijer, Radeland 5, 6971 LV  BRUMMEN, tel.: 0575 - 56 20 72. voorzitter@stjanskerkzutphen.nl
Secretaris: Mw. T.G.M.Vreman - Rouwen, Wentholtstraat 1, 7203 CM  ZUTPHEN, tel. 0575 - 514217 secretariaat@stjanskerkzutphen.nl
Penningmeester: Dhr. L.P. van der Hoeven, Caro van Eycklaan 30, 7207 GG  ZUTPHEN, tel. 0575 - 57 13 16. penningmeester@stjanskerkzutphen.nl

Het bestuur krijgt geen bezoldiging.
Met vragen of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de webmaster.

Voor (overige) kerkelijke zaken de Parochie St. Jan betreffende...

De parochie St, Jan maakt deel uit van De Parochie HH. Twaalf Apostelen.
Deze parochie bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen.
De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen pastoraatgroep en locatieraad, die verantwoordelijk zijn voor pastorale respectievelijk organisatorische zaken.
Verschillende geloofsgemeenschappen werken onderling samen in clusters.
Binnen clusters worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd zoals de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en andere vieringen.
De clusters zijn:
Vijfslag: Baak – Drempt – Olburgen – Steenderen – Vierakker
Quintus: Brummen – Joppe – Lochem – Vorden – Zutphen
Quattor: Borculo – Hengelo – Keijenborg – Ruurlo

Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen één parochiebestuur en één pastoraal team, dat ondersteund wordt door drie diakens en drie parochiemedewerkers.
Voor informatie betreffende de Parochie HH. Twaalf Apostelen, zie de website Parochie de HH. Twaalf Apostelen.

Dagelijks bestuur van de Stichting

Voorzitter van elk RK parochiebestuur is de pastoor, die samen met de vicevoorzitter de dagelijkse leiding heeft.
Omdat de pastoor primair de leider van het pastoraal team is, is het goed gebruik dat de vicevoorzitter acteert als voorzitter van het parochiebestuur.
De vicevoorzitter leidt vergaderingen en is de eerste vertegenwoordiger van het bestuur naar buiten.
Naast de voorzitter kent het bestuur de gebruikelijke bestuurlijke rollen.
Daarnaast is een aantal bestuursleden contactpersoon voor geloofsgemeenschappen die samenwerken in de genoemde clusters.

Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen:

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor
h.scheve@12apostelen.nl

Voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing
paulseesing@hotmail.com

Vicevoorzitter

C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen
ineke.peterse@gmail.com

Secretaris

A.J.M. (Ton) Vos
ajmvos@xs4all.nl

Penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver
h.heuver@planet.nl

Gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler
H-Winkeler@kpnmail.nl

Personeelszaken en vrijwilligersbeleid
Communicatie
Contactpersoon Parochie St. Jan