STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK SINT JAN DE DOPER EN HAAR ORGELS

Verslag over 2019

Openstelling van de kerk is uitsluitend op zaterdag. Het seizoen loopt van mei tot en met september.
De bezoekersaantallen waren als volgt:
Gemiddeld aantal bezoekers op de zaterdag was 29,1 , in 2018 was dit getal 27,5.
De zaterdag van de Open Monumentdagen mochten we 284 mensen ontvangen, in 2018 was dit getal 276.
In 2019 kon voor het eerst de toren beklommen worden. Het aantal belangstellenden hiervoor bedroeg 58.
Voor de zondag van de Open Monumentendagen zijn deze getallen 412, in 2018 was het getal 438.
De toren werd op deze dag door 95 personen beklommen.
Alles bij elkaar kunnen we spreken van een goed jaar.Financiën

Balans en staat van lasten en baten
Toelichting Balans
Passiefzijde:

Reserve ad € 11.837. Op deze post wordt een overschot geboekt. Het bedrag zal t.z.t besteed worden aan groot onderhoud van de kerk.

Fonds stiltekapel ad € 537. Dit is een gerichte donatie om te besteden aan het inrichten van een stiltekapel.

Eigen vermogen Cappella; Dit is het minimum garantievermogen dat aangesproken wordt, als tegenvallers bij concerten geboekt worden.

Bestemmingsreserve Cappella; Wat geschreven staat bij eigen vermogen Cappella, geldt ook voor deze post.
Wel is hier ook in opgesloten een bedrag van € 2033,00 te gebruiken voor het muzikaal vieren van het veertig jarig bestaan in 2020.